HASANKEYF GAZETES? http://www.hasankeyfgazetesi.com/ tr Wed, 22 May 2019 02:49:01 EEST Wed, 22 May 2019 02:49:01 EEST 10 hasankeyfgazetesi@hotmail.com , hasankeyfgazetesi72@gmail.com Haberler HASANKEYF GAZETES? <link>http://www.hasankeyfgazetesi.com/</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Wed, 30-04-2019 22:20 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ ?Tur operatörlerini kente davet edelim? ]]> ?Tur operatörlerini kente davet edelim?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-tur-operatorlerini-kente-davet-edelim-_d5621.html Wed, 30-04-2019 19:49 EEST <![CDATA[ Hasankeyften Ac? Haber Geldi ]]> Hasankeyften AcHaber GeldiDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.hasankeyfgazetesi.com//hasankeyf-ten-ac--haber-geldi_d5620.html Wed, 30-04-2019 19:46 EEST <![CDATA[ Diledeki S?r Olay ]]> Diledeki S?r OlayDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//dile-deki-s-r-olay_d5619.html Wed, 30-04-2019 19:40 EEST <![CDATA[ Hasankeyf Ba?vurusuna Ret Karar? ]]> Hasankeyf Ba?vurusuna Ret Karar?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//hasankeyf-ba-vurusuna-ret-karar-_d5618.html Wed, 30-04-2019 19:35 EEST <![CDATA[ Dicle Nehri Kenar?nda Ölü Bulundu ]]> Dicle Nehri Kenar?nda ÖlBulunduDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//dicle-nehri-kenar-nda-olu-bulundu_d5617.html Wed, 26-12-2018 17:26 EEST <![CDATA[ Tabela Ve Direk Dikim Arac? Hizmette ]]> Batman Belediyesi Ula??m Hizmetleri Müdürlü? çal??malar?ndaha etkin bir ?ekilde sürdürmek ve saha çal??malar?nh?zland?rmak için levha dikim arac?nbünyesine katt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//tabela-ve-direk-dikim-arac--hizmette_d5616.html Wed, 26-12-2018 17:18 EEST <![CDATA[ ?tfaiyenin Hizmet Yelpazesi Geni?liyor ]]> Batman Belediyesi ?tfaiye Müdürlü?ekiplerikent ya?ayanlar?na farklyelpazede sundu?u hizmetlerlevatanda?lar?n birçok alandaki ihtiyaçlar?na da cevap vererek görevlerini eksiksiz olarak yerine getiriyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-tfaiyenin-hizmet-yelpazesi-geni-liyor_d5615.html Wed, 26-12-2018 17:16 EEST <![CDATA[ ?ki gündür çamura sapl? kalan at kurtar?ld? ]]> Batmanda ayaklarçamura saplan?p iki gün boyunca mahsur kalan atAFAD ekiplerince kurtar?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-ki-gundur-camura-sapl--kalan-at-kurtar-ld-_d5614.html Wed, 26-12-2018 17:15 EEST <![CDATA[ Ya???lar tar?msal üretim aç?s?ndan sevindirici ]]> Batman Ziraat OdasGenel Sekreteri Ebubekir Do?anbu aylardaki ya???lar?n tar?msal üretim aç?s?ndan sevindirici oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-ya---lar-tar-msal-uretim-ac-s-ndan-sevindirici-_d5613.html Wed, 26-12-2018 09:33 EEST <![CDATA[ Mahalleliden elektrik kesintilerine tepki ]]> Batman?da ya?anan elektrik kesintilerimahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//mahalleliden-elektrik-kesintilerine-tepki_d5612.html Wed, 26-12-2018 09:31 EEST <![CDATA[ TÜPRA???n kapat?lmas? istihdam? olumsuz etkileyecektir ]]> BATSO Yönetim Kurulu Ba?kanAbdulkadir DemirTÜPRA???n kapat?lmas?n?n son y?llarda geli?en ?ehir ekonomisini ve istihdamolumsuz etkileyece?ini vurgulad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-tupra---n-kapat-lmas--istihdam--olumsuz-etkileyecektir-_d5611.html Wed, 26-12-2018 09:30 EEST <![CDATA[ ​?? adamlar?ndan asgari ücret aç?klamas? ]]> Asgari ücretin i?çiler aç?s?ndan olumluancak ülke ekonomisi göz önünde bulunduruldu?unda iverenler aç?s?ndan bunun s?k?nt?lara sebep olaca??nsavunan iadamlar hükümetten beklentilerini s?ralad?lar.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//8203---adamlar-ndan--asgari-ucret--ac-klamas-_d5610.html Wed, 26-12-2018 09:28 EEST <![CDATA[ Çaresiz anne çocu?unun tedavisi için yard?m bekliyor ]]> Batman?da ya?am mücadelesi veren I??k ailesiengelli çocuklariçin kendilerine uzanacak yard?m elini bekliyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//caresiz-anne-cocu-unun-tedavisi-icin-yard-m-bekliyor_d5609.html Wed, 26-12-2018 09:27 EEST <![CDATA[ Cinayet etnik tart??madan kaynaklanm??sa olay çok vahimdir ]]> Geçti?imiz günlerde Sakarya?da bir baba ve o?lu Kürdçe konu?tuklariddias?yla silahlsald?r?ya u?rad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-cinayet-etnik-tart--madan-kaynaklanm--sa-olay-cok-vahimdir-_d5608.html Wed, 24-12-2018 18:01 EEST <![CDATA[ ?luh Deresinin ?slah edilmemesine çevrecilerden tepki ]]> Batman Çevre Gönüllüleri Derne?i ile Batman Sa?l?k ve Çevrecilik Derne?i?luh Deresinin bir an önce ?slah edilmesi gerekti?ini belirttiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-luh-deresi-nin--slah-edilmemesine-cevrecilerden-tepki_d5607.html Wed, 24-12-2018 17:59 EEST <![CDATA[ Çocuklar?na a?? yapmay? reddeden ailelerle görü?üldü ]]> Batman??n Kozluk ilçesindeki köylerdeçocuklar?na a?yapt?rmayreddeden ailelere a??n?n önemi hakk?nda bilgi verildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//cocuklar-na-a---yapmay--reddeden-ailelerle-goru-uldu_d5606.html Wed, 24-12-2018 17:57 EEST <![CDATA[ Ö?rencilere mont ve bot yard?m? yap?ld? ]]> MÜS?AD Batman ?ubesi taraf?ndan ihtiyasahibi yüzlerce ö?renciye k??l?k mont ve bot yard?myap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//o-rencilere-mont-ve-bot-yard-m--yap-ld-_d5605.html Wed, 24-12-2018 17:56 EEST <![CDATA[ Uyu?turucu operasyonunda 4 ki?i gözalt?na al?nd? ]]> ​Batman?da uyu?turucu sat?c?lar?na yönelik düzenlenen operasyonda 4 ki?i gözalt?na al?nd?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//uyu-turucu-operasyonunda-4-ki-i-gozalt-na-al-nd-_d5604.html Wed, 24-12-2018 17:54 EEST <![CDATA[ Köylüler unutulmaya yüz tutmu? gelene?i ya?at?yor ]]> Batman merkeze ba?l800 nüfuslu Recepler (RecebaköysakinleriKürtçe ismiyle (xar pêrêyani misket (bilyeoyununu oynayarak bir gelene?i ya?at?yorlar.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//koyluler-unutulmaya-yuz-tutmu--gelene-i-ya-at-yor_d5603.html Wed, 24-12-2018 17:52 EEST <![CDATA[ Zahireciler ve Hububatç?lar Derne?i Ba?kan? Akda? güven tazeledi ]]> Batman Zahireciler ve Hububatç?lar Derne?i Ba?kanHifzullah Akda yap?lan ola?an kurul toplant?s?nda iki listeyle girilen seçimde tekrar ba?kan seçildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//zahireciler-ve-hububatc-lar-derne-i-ba-kan--akda--guven-tazeledi_d5602.html Wed, 23-12-2018 15:48 EEST <![CDATA[ LÖSEV Ekibi Radyo Yüksel?deydi ]]> LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakf?Güneydo?u temsilci ve üyeleriRadyo Yüksel?e canlyay?n konu?uoldularDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//losev-ekibi-radyo-yuksel-deydi_d5600.html Wed, 23-12-2018 15:45 EEST <![CDATA[ Kan Davas? Bar?? ile Sonuçland? ]]> Uzun y?llar süren kan davasbar??la sonuçland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//kan-davas--bar---ile-sonucland-_d5599.html Wed, 23-12-2018 15:43 EEST <![CDATA[ Belediye, Hizmetleriyle Vatanda?lar?n Hayat?n? Kolayla?t?r?yor ]]> Batman Belediyesi Mezarl?klar Müdürlü?vatanda?lara cenaze ve defin i?lemlerindenmezarl?k bak?m i?lerine kadar genibir yelpazede sorunsuz hizmet vermeye devam ediyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//belediye-hizmetleriyle-vatanda-lar-n-hayat-n--kolayla-t-r-yor_d5598.html Wed, 23-12-2018 15:40 EEST <![CDATA[ Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yar??mas? ]]> Batman?da üniversite ö?rencilerine yönelik umre ödüll?Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yar??mas?yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-mevlid-i-nebi-genclik-bilgi-yar--mas--_d5597.html Wed, 23-12-2018 15:39 EEST <![CDATA[ ?Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi? düzenlendi ]]> Batman?da iadamlar?na yönelik ?Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesidüzenlendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-dijital-ve-sosyal-medya-pazarlama-yonetimi-atolyesi--duzenlendi_d5596.html Wed, 23-12-2018 15:38 EEST <![CDATA[ üç araç kazaya kar??t? ]]> Batmanda meydana gelen trafik kazas?ndakazaya kar??an 3 araçta maddi hasar olu?tu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//uc-arac-kazaya-kar--t-_d5595.html Wed, 23-12-2018 15:36 EEST <![CDATA[ Hava-???ten Batman Üniversitesine ziyaret ]]> Hava-?Genel Ba?kanAli Kemal Tatl?balBatman Üniversitesi RektörProfDrAyd?n Durmu??u ziyaret etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//hava----ten-batman-universitesine-ziyaret_d5594.html Wed, 23-12-2018 15:34 EEST <![CDATA[ Kaza yapan otomobil alev ald? ]]> Batman?da meydana gelen kazada alev alan bir otomobil kullan?lmaz hale geldi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//kaza-yapan-otomobil-alev-ald-_d5593.html Wed, 23-12-2018 15:33 EEST <![CDATA[ ATTDER Temsilcileri Radyo Yüksel?e Konuk Oldular ]]> Acil T?p Teknisyenleri ve Teknikerleri Derne?i Temsilcileri Radyo Yüksel?de Sibel?in Sundu?u Gün Bat?mProgram?na Konuk oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//attder-temsilcileri-radyo-yuksel-e-konuk-oldular_d5592.html Wed, 20-12-2018 20:32 EEST <![CDATA[ Hasankeyfteki en a??r tarihi eser ta??n?yor ]]> Tarihi Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton a??rl???ndaki en a??r tarihi eser olan Eyyubi Camii?nin son parçasda ta??n?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.hasankeyfgazetesi.com//hasankeyf-teki-en-a--r-tarihi-eser-ta--n-yor_d5591.html Wed, 20-12-2018 20:31 EEST <![CDATA[ Sokak hayvanlar? için insaf et israf etme projesi ]]> Batman?da ilkokul ö?retmen ve ö?rencileriekmeklerin çöpe at?lmas?n?n önüne geçmek ve sokak hayvanlar?n?n beslenmesine katk?da bulunmak amac?yla proje ba?latt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//sokak-hayvanlar--icin--insaf-et-israf-etme--projesi_d5590.html Wed, 20-12-2018 20:30 EEST <![CDATA[ Yollar? bozuk olan köylüler yetkililere seslendi ]]> Batman?da mahalle olan ikiztepe (Girbêrê?kköy bozuk yollar?n?n yap?lmasiçin yetkililere seslenerek yard?m talebinde bulundular.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//yollar--bozuk-olan-koyluler-yetkililere-seslendi_d5589.html Wed, 20-12-2018 20:28 EEST <![CDATA[ ​Batman?a tekstil kent kurulsun ]]> iadamlarve sendika yetkililerii?sizli?in önüne geçilebilmesi için ilde tekstil kentinin kurulmasgerekti?ini belirttiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//8203-batman-a-tekstil-kent-kurulsun-_d5588.html Wed, 20-12-2018 20:27 EEST <![CDATA[ Yap?m? tamamlanan cami borçlar? için yard?m bekliyor ]]> Batman?n Belde Mahallesinde yap?mtamamlanan Asr-Saadet Camiinin borçlariçin hay?rseverlerden yard?m bekleniyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//yap-m--tamamlanan-cami-borclar--icin-yard-m-bekliyor_d5587.html Wed, 19-12-2018 09:05 EEST <![CDATA[ Vali göçmen ö?rencileri kabul etti ]]> Batman Valisi Hulusi ?ahinUluslararasGöçmenler Gündolay?s?yla göçmen ö?rencileri kabul etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//vali-gocmen-o-rencileri-kabul-etti_d5586.html Wed, 19-12-2018 09:03 EEST <![CDATA[ Batman?n Çözülemeyen Sorunu ; ;?luh Deresi ]]> Birçok ölüm ve yaralanmalara sebep olan ?luh Deresi?nin ?slah edilmemesi ve kirlili?ine tepki gösteren Batmanl?larbir an önce derenin her yönüyle ?slah edilmesini istiyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman--n-cozulemeyen-sorunu---luh-deresi_d5585.html Wed, 19-12-2018 09:02 EEST <![CDATA[ Ar-Ge merkezleriniz var ise büyüme gerçekle?ir ]]> Batman Üniversitesi taraf?ndan organize edilen Sanayi Ar-Ge ve ?novasyona Bak?Günleri paneli BatRaman KampüsRektörlük Konferans Salonu?nda düzenlendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-ar-ge-merkezleriniz-var-ise-buyume-gercekle-ir-_d5584.html Wed, 19-12-2018 09:00 EEST <![CDATA[ Batman??n çok say?da sa?l?k personeli ihtiyac? var ]]> Batman SA?-ÇEV Ba?kanS?tkGüne Batman?daki hastanelerde çok say?da sa?l?k personeli ihtiyac?n?n oldu?unu söyleyerek yetkililere ça?r?da bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-batman--n-cok-say-da-sa-l-k-personeli-ihtiyac--var-_d5583.html Wed, 19-12-2018 08:58 EEST <![CDATA[ Trafik kazas?: 2 yaral? ]]> Batman-Kozluk Karayolunda iki otomobilin çarp??massonucu meydana gelen kazada 2 ki?i yaraland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//trafik-kazas---2-yaral-_d5582.html Wed, 19-12-2018 08:57 EEST <![CDATA[ DS? Genel Müdürü Ayd?n: Ülkemizi su yat?r?mlar? ile 65 y?ld?r ihya ediyoruz ]]> DSGenel MüdürMevlüt Ayd?nson y?llarda Türkiye?nin birçok yerine in?a edilen su yat?r?mlar?yla ilgili önemli bilgiler payla?t?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//ds--genel-muduru-ayd-n---ulkemizi-su-yat-r-mlar--ile-65-y-ld-r-ihya-ediyoruz-_d5581.html Wed, 17-12-2018 18:25 EEST <![CDATA[ Batman Her Mevsim Rengârenk ]]> Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü? k?çiçeklerinin dikimi birçok noktada sürdürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-her-mevsim-rengrenk_d5580.html Wed, 17-12-2018 18:23 EEST <![CDATA[ Aile Hekiminizi Tan?y?n ]]> Batman ?l Sa?l?k Müdürlü? sa?l???n korunmas erken te?his ve taniçin y?lda en az bir defa aile hekiminin ziyaret edilmesi gerekti?ini belirtti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//aile-hekiminizi-tan-y-n_d5579.html Wed, 17-12-2018 18:21 EEST <![CDATA[ Tarihi konak turizme kazand?r?ls?n ]]> Restore edilmeye ba?lan?lan ve Kas?m 2019 y?l?nda bitirilmesi planlanan konak kaymakaml???n yerle?tirilmesi planlan?rken Gercü?lüler tarihi kona??n turizme kazand?r?lmas?nistiyorlar.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-tarihi-konak-turizme-kazand-r-ls-n-_d5578.html Wed, 17-12-2018 18:20 EEST <![CDATA[ ​Batman destek konusunda s?k?nt? çekiyor ]]> TÜMS?AD Batman ?ube Ba?kanKamil Biçiciyat?r?mc?lara destek verilmesi halinde i?sizli?in ve terör olaylar?n?n azalaca??nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//8203-batman-destek-konusunda-s-k-nt--cekiyor-_d5577.html Wed, 17-12-2018 18:17 EEST <![CDATA[ E?itimleri için çocuklar?n? s?rt?nda ta??yan baban?n çilesi bitiyor ]]> Batman??n Sason ilçesinde bir babaokula giden çocuklar?nköprolmad??için derenin kar??s?na geçirmek için s?rt?nda ta??mas?ngündeme getirdikten sonra yetkililer harekete geçti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//e-itimleri-icin-cocuklar-n--s-rt-nda-ta--yan-baban-n-cilesi-bitiyor_d5576.html Wed, 16-12-2018 16:32 EEST <![CDATA[ ?Mahallede Oturmayanlar Aday Oluyor? ]]> Kültür Mahallesi Muhtar AdayAbdullah Y?ld?z;Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-mahallede-oturmayanlar-aday-oluyor-_d5575.html Wed, 16-12-2018 16:29 EEST <![CDATA[ Aksoy, Gültepe Taziye Evi Aç?l???na kat?ld? ]]> Gültepe Mahallesi?nde bulunan Gültepe HAdile Kubba Taziye Evi yap?lan törenle aç?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//aksoy-gultepe-taziye-evi-ac-l---na-kat-ld-_d5574.html Wed, 16-12-2018 16:27 EEST <![CDATA[ Üzüm verimini olumsuz etkileyen külleme hastal??? ile mücadele ]]> GercüZiraat Odastaraf?ndan hastal?klarla mücadeleye ?imdiden ba?layan uzmanlar külleme hastal??ile ilgili çiftçilere önemli uyar?larda bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//uzum-verimini-olumsuz-etkileyen--kulleme-hastal-----ile-mucadele_d5573.html Wed, 16-12-2018 16:26 EEST <![CDATA[ Sa?l?k çal??anlar?na ?iddet uygulamak gayri insani bir durumdur ]]> SA?-ÇEV Ba?kan duruma tepki gösterereksa?l?k çal??anlar?na ?iddet uygulaman?n gayri insani bir durum oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-sa-l-k-cal--anlar-na--iddet-uygulamak-gayri-insani-bir-durumdur-_d5572.html Wed, 16-12-2018 16:24 EEST <![CDATA[ Batman?da Siyer-i Nebi bilgi yar??mas? yap?ld? ]]> AGD Batman ?ubesi taraf?ndan lise ö?rencilerine yönelik Siyer-i Nebi bilgi yar??masdüzenlendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-da-siyer-i-nebi-bilgi-yar--mas--yap-ld-_d5571.html Wed, 16-12-2018 16:22 EEST <![CDATA[ Batman Valili?inden nehir kenar?nda bulunanlara uyar? ]]> Batman Valili?iDicle Baraj?n?n kopan bir kapa?nedeniyle su tahliyesinin devam etti?ini belirterek nehir yata??ndan uzak durulmasuyar?s?nda bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-valili-inden-nehir-kenar-nda-bulunanlara-uyar-_d5570.html Wed, 16-12-2018 16:21 EEST <![CDATA[ Batman?a E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi kazand?r?lmal? ]]> Sa?l?k-Sen Batman ?ube Ba?kanMaruf Yalç?nkentte mevcut hastanelerin halk?n ihtiyac?nkar??lamakta yetersiz kald???nbelirtti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-batman-a-e-itim-ve-ara-t-rma-hastanesi-kazand-r-lmal--_d5569.html Wed, 12-12-2018 21:35 EEST <![CDATA[ Emeklilerin bekledi?i aile sa?l??? merkezi aç?ld? ]]> Batman?da Emekli TOKAile Sa?l??Merkezi düzenlenen törenle hizmete aç?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//emeklilerin-bekledi-i-aile-sa-l----merkezi-ac-ld-_d5568.html Wed, 12-12-2018 21:33 EEST <![CDATA[ Minik çocuklar harçl?klar?n? Yemen için ba???lad?lar ]]> Batmanda 6 ya?lar?ndaki çocuklar biriktirdikleri harçl?klar?nYemen?deki yetimlere verilmek üzere Umut Kervan?na ba???lad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//--minik-cocuklar-harcl-klar-n--yemen-icin-ba---lad-lar_d5567.html Wed, 12-12-2018 21:32 EEST <![CDATA[ Bin ö?renciye giri?imcilik sertifikas? verildi ]]> Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu?nda bin ö?renciye giri?imcilik sertifikastörenle verildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//bin-o-renciye-giri-imcilik-sertifikas--verildi_d5566.html Wed, 12-12-2018 21:30 EEST <![CDATA[ ??BA?I E?itim Projesi kapsam?nda binlerce ki?i i?e yerle?ti ]]> ??BA?I E?itim Projesi kapsam?ndakas?m ay?nda 4 bin 446 ki?inin i?e yerle?tirildi?i bildirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//---ba-i-e-itim-projesi--kapsam-nda-binlerce-ki-i-i-e-yerle-ti_d5565.html Wed, 12-12-2018 21:28 EEST <![CDATA[ Komisyoncular: Yeni Hal Yasas? fiyatlar? ikiye katlar ]]> Batmanlkomisyoncularyasan?n kabul edilmesi halinde meyve-sebze fiyatlar?n?n iki kat?na ç?kaca??nöne sürdüler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//komisyoncular--yeni-hal-yasas--fiyatlar--ikiye-katlar_d5564.html Wed, 10-12-2018 19:48 EEST <![CDATA[ TP?nin kurulu?una sade kutlama ]]> Türkiye Petrolleri (TP) 64 ya??ndaDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//tp-nin-kurulu-una-sade-kutlama_d5563.html Wed, 10-12-2018 19:40 EEST <![CDATA[ Batmana Alt?n Zambak Ödül ]]> Alt?n Zambak ÖdülHüseyin Adlan?nDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-a-alt-n-zambak-odul_d5562.html Wed, 10-12-2018 19:32 EEST <![CDATA[ Gazeteci ?zgi beraat etti ]]> Gazeteci ?zgi beraat ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.hasankeyfgazetesi.com//gazeteci--zgi-beraat-etti_d5561.html Wed, 10-12-2018 18:56 EEST <![CDATA[ TA? ESNAFTAN MEMNUN ]]> ?evki Ta Esnaf borcunu ödüyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//ta--esnaftan-memnun_d5560.html Wed, 10-12-2018 18:49 EEST <![CDATA[ Üç günlük açl?k grevi ba?latt?lar ]]> Ügünlük açl?k grevi ba?latt?larDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.hasankeyfgazetesi.com//uc-gunluk-acl-k-grevi-ba-latt-lar_d5559.html Wed, 10-12-2018 18:43 EEST <![CDATA[ Batman?n En Çok Dinlenen Radyosu Radyo Yüksel ]]> Bamanda en çok dinlenen radyo Radyo YükselDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman--n-en-cok-dinlenen-radyosu-radyo-yuksel_d5558.html Wed, 10-12-2018 16:33 EEST <![CDATA[ Tesisler Sporseverlerle Doluyor ]]> spor tesislerinde oynanan müsabakalar sayesinde tesisler sporseverlerle dolup ta??yorDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//tesisler-sporseverlerle-doluyor_d5557.html Wed, 10-12-2018 16:31 EEST <![CDATA[ Satranç ?ampiyonas? Yap?ld? ]]> Küçükler Batman ?l ?ampiyonlu?u 330 k?z ve erkek sporcunun kat?l?m?yla yap?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//satranc--ampiyonas--yap-ld-_d5556.html Wed, 10-12-2018 16:28 EEST <![CDATA[ Durmu??tan Jandarma Genel Komutan?na Ziyaret ]]> Durmu??tan Jandarma Genel KomutanOrgeneral Çetin?e Taziye ZiyaretiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//durmu--tan-jandarma-genel-komutan-na-ziyaret_d5555.html Wed, 10-12-2018 16:26 EEST <![CDATA[ ​Yeni hastanelere acil ihtiyac?m?z var ]]> ?l Sa?l?k MüdürOsman Süngeryeni hastanelere ihtiyaçlaroldu?unu belirtti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//8203-yeni-hastanelere-acil-ihtiyac-m-z-var-_d5554.html Wed, 10-12-2018 16:15 EEST <![CDATA[ Haks?zl??a sessizlik zulme cesarettir ]]> E?itim Bir-Sen Batman ?ube Ba?kanl?? 10 Aral?k Dünya ?nsan HaklarGünmünasebetiyle yaz?lbir aç?klama yapt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-haks-zl--a-sessizlik-zulme-cesarettir-_d5553.html Wed, 10-12-2018 16:13 EEST <![CDATA[ Belediye Judo Tak?m? 1. Lige Yükseldi ]]> 1955 Batman Belediyespor Ümit Judo tak?m müsabakalarbirincilikle bitirerek 1.Lig?e yükselme ba?ar?sgösterdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//belediye-judo-tak-m--1--lige-yukseldi-_d5552.html Wed, 10-12-2018 16:11 EEST <![CDATA[ Batmanda Su Kesintisi ]]> Batman Belediyesi?nden yap?lan önemli duyurudakimi mahallelerde Salgün07.00-17.00 saatleri aras?nda bir günlük su kesintisine gidilece?i aç?kland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-da-su-kesintisi-_d5551.html Wed, 10-12-2018 16:08 EEST <![CDATA[ Çiftçilere 10 bin f?st?k fidan? da??t?ld? ]]> Batman?n Hasankeyf ilçesindeki çiftçilere 10 bin adet f?st?k fidanda??t?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//ciftcilere-10-bin-f-st-k-fidan--da--t-ld-_d5550.html Wed, 09-12-2018 14:06 EEST <![CDATA[ Cumartesi Annelerinden 419. hafta Aç?klamas? ]]> Cumartesi Anneleri taraf?ndan Ali Gündüzün Akibeti Soruldu Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//cumartesi-annelerinden-419--hafta-ac-klamas--_d5549.html Wed, 09-12-2018 14:04 EEST <![CDATA[ Adalet ?stiyoruz ]]> Batman?da bulunan 28 ?ubat ve FETYarg?sMa?duru Aileleri ?nisiyatifi üyeleri Herkes için adalet istediklerini belirttiler Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//adalet--stiyoruz-_d5548.html Wed, 09-12-2018 13:54 EEST <![CDATA[ Gazeteci Nizamettin ?zgi Beraat Etti ]]> ?zgi ?suçsuz oldu?umu biliyordum amabunu ispatlamak 2 y?l?mald?dedi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//gazeteci-nizamettin--zgi-beraat-etti_d5547.html Wed, 09-12-2018 13:52 EEST <![CDATA[ E?it ve adil bir zam istiyoruz ]]> Hüseyin Ekmentüm emeklilerin e?it ve adil bir ?ekilde maaalmasve buna yönelik zam yap?lmasgerekti?ini belirtti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-e-it-ve-adil-bir-zam-istiyoruz-_d5546.html Wed, 09-12-2018 13:50 EEST <![CDATA[ Belediye Hentbol Tak?m? Galibiyetlerine Devam Ediyor ]]> Göztepe ile deplasmanda kar??la?an 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol tak?m sahadan 34-31lik skorla galip ayr?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//belediye-hentbol-tak-m--galibiyetlerine-devam-ediyor-_d5545.html Wed, 09-12-2018 13:48 EEST <![CDATA[ Validen 10 Aral?k Dünya ?nsan Haklar? Günü Mesaj? ]]> Vali Hulusi ?ahin?in 10 Aral?k Dünya ?nsan HaklarGünMünasebetiyle mesaj yay?nladDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//vali-den-10-aral-k-dunya--nsan-haklar--gunu-mesaj-_d5544.html Wed, 09-12-2018 13:45 EEST <![CDATA[ KPSS?de derece yapan ö?renciler atama bekliyor ]]> KPSS?de Türkiye genelinde ilk 50?ye girerek derece yapan Batmanlö?rencilerbir an önce atamalar?narzulad?klar?nbelirttiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//kpss-de-derece-yapan-o-renciler-atama-bekliyor_d5543.html Wed, 09-12-2018 13:44 EEST <![CDATA[ Afrodit?te Büyük K?? ?ndirimi Ba?lad? ]]> Batman ve bölge insan?na hizmet veren Afrodit ?Giyim Ma?azalar havalar?n so?umas?yla birlikte büyük indirime girdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//afrodit-te-buyuk-k----ndirimi-ba-lad-_d5542.html Wed, 09-12-2018 13:41 EEST <![CDATA[ Batman?da etkinlikler Valilik iznine ba?land? ]]> Batman Valili?inden yap?lan aç?klamadailde yap?lacak bazetkinliklerin izne ba?land???nduyurdu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-da-etkinlikler-valilik-iznine-ba-land-_d5541.html Wed, 09-12-2018 13:39 EEST <![CDATA[ Aksoy, Dünya ?nsan Haklar? Gününü kutlad? ]]> Batman Belediye Ba?kan Vekili Ertu?evket Aksoy10 Aral?k Dünya ?nsan HaklarGünnedeniyle bir mesaj yay?nlad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//aksoy-dunya--nsan-haklar--gununu-kutlad-_d5540.html Wed, 07-12-2018 14:55 EEST <![CDATA[ Entrikal? Dolap Komedyas?? Be?eni Toplad? ]]> Tiyatro yazarYunus Emre Gümü??ün kaleme ald???EntrikalDolap Komedyas?Batman?da tiyatro severlerle bulu?tu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//entrikal--dolap-komedyas---be-eni-toplad-_d5539.html Wed, 07-12-2018 14:53 EEST <![CDATA[ Masa Tenisi Tak?m? 2. Etaba Haz?r ]]> Türkiye Masa Tenisi Süper Lig?de mücadele eden Bayan Masa Tenisi tak?m?m?z08-09 Aral?k 2018 aras?nda yap?lacak olan 2Etap müsabakalar?na kat?l?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//masa-tenisi-tak-m--2--etaba-haz-r_d5538.html Wed, 07-12-2018 14:50 EEST <![CDATA[ Rektör Durmu?, Diyanet ??leri Ba?kan? Erba??? Batman?a Davet Etti ]]> Durmu Ba?kan Erba??a Batman Üniversitesi Camisi?nin tamamlanmasiçin brifing dosyassundu ve Batman Üniversitesi ?iltini takdim etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//rektor-durmu--diyanet---leri-ba-kan--erba----batman-a-davet-etti-_d5537.html Wed, 07-12-2018 14:48 EEST <![CDATA[ Allah??n emrini yerine getirmedi?imiz için bu zulümler ya?anmaktad?r ]]> HÜDA PAR Batman ?l Ba?kanDavut ?ahindünya Müslümanlar?na birlik ça?r?s?nda bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-allah--n-emrini-yerine-getirmedi-imiz-icin-bu-zulumler-ya-anmaktad-r-_d5536.html Wed, 07-12-2018 14:46 EEST <![CDATA[ ?mam hatip okulunda sanat ö?reniyorlar ]]> TP Fatma Zehra K?z Anadolu ?mam Hatip Lisesinde aç?lan Güzel Sanatlar S?n?f?nda e?itim gören 28 ö?renci hem okul okuyorlar hem de sanat ö?reniyorlar.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-mam-hatip-okulunda-sanat-o-reniyorlar_d5535.html Wed, 06-12-2018 17:03 EEST <![CDATA[ HDPde Ba?vurular Uzat?ld? ]]> yerel seçimlerin ba?vuru süreleri 12 Aral?k Çar?amba gününe kadar uzat?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//hdp-de-ba-vurular-uzat-ld--_d5534.html Wed, 06-12-2018 17:00 EEST <![CDATA[ Anavatan Partisi Kongreye Gidiyor ]]> Yeniden örgütlenip te?kilatlanan Anavatan Partisi?nin Batman il kongresi yap?lacakDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//anavatan-partisi-kongreye-gidiyor_d5533.html Wed, 06-12-2018 16:57 EEST <![CDATA[ Ula??m? Rahatlatacak Yeni Yollar Aç?l?yor ]]> Belediye Fen ??leri Müdürlü?üne ba?lyol ekiplerikent trafi?ini rahatlatmak ve yerle?im alanlar?ndaki ula??m sorununu gidermek için yeni yol açma çal??malar?nsürdürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//ula--m--rahatlatacak-yeni-yollar-ac-l-yor_d5532.html Wed, 06-12-2018 16:55 EEST <![CDATA[ Batman?da deprem tatbikat? yap?ld? ]]> Batman ?l Sa?l?k Müdürlü?taraf?ndan deprem konulu masa ba?tatbikatyap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//batman-da-deprem-tatbikat--yap-ld-_d5531.html Wed, 06-12-2018 16:53 EEST <![CDATA[ Yemen?e yard?m kampanyas? ba?lat?ld? ]]> Batman?da bir araya gelen onlarca sivil toplum kurulu?uYemen?de ya?anan insanl?k dram?na dikkat çekerek yard?m kampanyasba?latt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//yemen-e-yard-m-kampanyas--ba-lat-ld-_d5530.html Wed, 06-12-2018 16:50 EEST <![CDATA[ Do?al gaz ile daha ekonomik nas?l ?s?n?labilir? ]]> Do?al gaz ile daha ekonomik ?s?nabilmek için uzmanlarönemli tavsiyelerde bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//do-al-gaz-ile-daha-ekonomik-nas-l--s-n-labilir-_d5529.html Wed, 05-12-2018 15:47 EEST <![CDATA[ Hasan Ç?FTÇ? ; Emekli Toki?ye Hizmet ?çin Aday?m ]]> Yeni ?ehir Muhtar adaylararas?nda uzun süredir ismi geçen Hasan Ç?FTÇEmekli TOK??ye hizmet için aday oldu?unu aç?klad?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//hasan-c-ftc---emekli-toki-ye-hizmet--cin-aday-m_d5528.html Wed, 05-12-2018 15:44 EEST <![CDATA[ Sabah Market Büyüyor ]]> Sabah Market ?kinci ?ubesini GAP?ta aç?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//sabah-market-buyuyor_d5527.html Wed, 05-12-2018 15:41 EEST <![CDATA[ Emekliler Derne?inden, Valiye ziyaret ]]> Emekliler Derne?i Ba?kanEkmenden Valiye ziyaretDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//emekliler-derne-inden-vali-ye-ziyaret_d5526.html Wed, 05-12-2018 15:38 EEST <![CDATA[ Genç: ?Halkam?z? Günden Güne Geni?letece?iz? ]]> AK Parti Gençlik KollarBa?kanHüsnTolga Genç?in STK larla her ay bulu?ma kararal?nd??söylediDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//genc---halkam-z--gunden-gune-geni-letece-iz-_d5525.html Wed, 05-12-2018 15:36 EEST <![CDATA[ 19 TAKIMLI VOLEYBOL ?AMP?YONASI BA?LADI ]]> 2018-2019 Okul Sporlarfaaliyet program?nda yer alan generkekler voleybol ?ampiyonasçeki?meli müsabakalarla ba?lad?Devamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.hasankeyfgazetesi.com//19-takimli-voleybol--amp-yonasi-ba-ladi_d5524.html Wed, 05-12-2018 15:33 EEST <![CDATA[ Türkiye ?ampiyonas?ndan dereceyle döndüler ]]> 1955 Batman Belediyesi Ya?am Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü?nden kat?lan Mehmet Aslan?ampiyonada 3?üncülük elde etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//turkiye--ampiyonas-ndan-dereceyle-donduler_d5523.html Wed, 05-12-2018 15:32 EEST <![CDATA[ ?Bula??c? Hastal?klar ve Dünya AIDS Günü? konulu konferans düzenlendi ]]> Batman Üniversitesinde ?Bula??cHastal?klar ve Dünya AIDS Günükonulu konferans düzenlendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-bula--c--hastal-klar-ve-dunya-aids-gunu--konulu-konferans-duzenlendi_d5522.html Wed, 05-12-2018 15:31 EEST <![CDATA[ ?lk yard?m hayat kurtar?r ]]> Batman?da ?Acil Sa?l?k Hizmetleri Haftas?nedeniyle kurulan stantta vatanda?lara ilk yard?m e?itimi verildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.hasankeyfgazetesi.com//-lk-yard-m-hayat-kurtar-r_d5521.html